Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn ten alle tijde van toepassing. Iedere koper of gebruiker wordt door de aankoop van een product op de website of het gebruik van de website geacht kennis te hebben van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Bekijk ons assortiment